Аналіз власних коливань тонких параболічних оболонок

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проведено дослідження власних коливань оболонок обертання параболічної форми. Методика аналізу спирається на застосування просторового скінченного елементна для моделювання тонкої пружної оболонки. Виконано порівняння розв’язків з результатами розрахунків, що отримані іншими авторами.
Опис
Ключові слова
тонка параболічна оболонка, універсальний просторовий скінченний елемент, власні коливання, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Баженов В. А. Аналіз власних коливань тонких параболічних оболонок / В. А. Баженов, О. П. Кривенко, Ю. В. Ворона // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2019. – Вип. 102. – С. 171 - 179. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання