Трирівнева структура взаємозв'язку людини та архітектурного простору ( за принципом мандали)

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті проводиться аналіз різних теорій взаємозв’язку людини та архітектурного простору. За принципом мандали вони поділені на три рівні: зовнішній, внутрішній та прихований, що відповідає шкалі потреб людини: фізичний, соціальний/енергетичний та рівень самоактуалізації.
Опис
Ключові слова
принцип мандали, мандала архітектури, потреби особистості, простір, «Дух місця», цілісність
Бібліографічний опис
Ковтун Ю. О. Трирівнева структура взаємозв'язку людини та архітектурного простору ( за принципом мандали) / Ю. О. Ковтун // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 38. - С. 175 - 186. - Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання