Адміністративний менеджмент: методичні вказівки до виконання практичних занять

Ескіз

Дата

2024

Автори

Івахненко, Ірина Сергіϊвна
Рижакова, Галина Михайлівна
Приходько, Дмитро Олександрович
Горбач, Максим Володимирович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра менеджменту в будівництві, управління організаціями

Бібліографічний опис

Адміністративний менеджмент: методичні вказівки до виконання практичних занять : для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», освітня програма «Менеджмент організації і адміністрування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : І. С. Івахненко, Г. М. Рижакова, Д. О. Приходько, М. В. Горбач. – Київ : КНУБА, 2024. – 52 с. : іл. - Бібліогр. : с. 47-51.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset