Розрахунок підруслових променевих водозаборів на основі методу фільтраційних опорів

Ескіз

Дата

2013

Автори

Олійник, Олександр Якович
Тугай, Анатолій Михайлович
Олійник, Є. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Представлено математичне обґрунтування розрахунку фільтрів- променів підруслового променевого водозабору при одно- і двошаровій водоносній товщі із використанням методу фільтраційних опорів. Наводяться приклади розрахунку трьох- і чотирьохпроменевих підруслових водозаборів. Представлено математическое обоснование расчета фильтров- лучей подруслового лучевого водозабора при одно- и двухслойной водоносной толще с использованием метода фильтрационных сопротивлений. Дан пример расчета трех- и четырехлучевых подрусловых водозаборов. Mathematical calculation for filter rays of underflow radial intake with one- and two-layers thickness for aquifer using method of filtration resistances. The example of calculation for three-layers underflow intakes is shown.

Опис

Ключові слова

кафедра водопостачання та водовідведення, променевий водозабір, фільтри-промені, фільтраційний опір, водоносна товща, лучевой водозабор, фильтры-лучи, водоносная толща, фильтрационные сопротивления, radial intake, filter rays, water-bearing layer, filter resistance

Бібліографічний опис

Олійник О. Я. Розрахунок підруслових променевих водозаборів на основі методу фільтраційних опорів / О. Я. Олійник, А. М. Тугай, Є. О. Олійник // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. ; гол. ред. О. С. Волошкіна. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 22. - С. 7 - 17. - Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset