Розрахунок підруслових променевих водозаборів на основі методу фільтраційних опорів

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Представлено математичне обґрунтування розрахунку фільтрів- променів підруслового променевого водозабору при одно- і двошаровій водоносній товщі із використанням методу фільтраційних опорів. Наводяться приклади розрахунку трьох- і чотирьохпроменевих підруслових водозаборів. Представлено математическое обоснование расчета фильтров- лучей подруслового лучевого водозабора при одно- и двухслойной водоносной толще с использованием метода фильтрационных сопротивлений. Дан пример расчета трех- и четырехлучевых подрусловых водозаборов. Mathematical calculation for filter rays of underflow radial intake with one- and two-layers thickness for aquifer using method of filtration resistances. The example of calculation for three-layers underflow intakes is shown.
Опис
Ключові слова
кафедра водопостачання та водовідведення, променевий водозабір, фільтри-промені, фільтраційний опір, водоносна товща, лучевой водозабор, фильтры-лучи, водоносная толща, фильтрационные сопротивления, radial intake, filter rays, water-bearing layer, filter resistance
Бібліографічний опис
Олійник О. Я. Розрахунок підруслових променевих водозаборів на основі методу фільтраційних опорів / О. Я. Олійник, А. М. Тугай, Є. О. Олійник // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. ; гол. ред. О. С. Волошкіна. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 22. - С. 7 - 17. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання