Розрахункова модель усередненого руху в турбулентній зоні плоских і вісесиметричних пристінних примежовнх шарів

Ескіз недоступний
Дата
2001
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Доведено, що при уподібненні квазістаціонарної турбулентної течії у Двовимірних примежових шарах аналогічним течіям ідеальної рідини, водночас підпорядковуючи останні граничним умовам до течій в'язкої рідини, можливе створення розрахункових моделей, що дозволяють встановлювати закономірності усе редненого руху в турбулентних течіях. Запропонований спосіб відрізняється від відомих тим, що не розглядаються стохастичні зв'язки між усередненим і пуль саційним рухом, що підвищує фізичну прозорість розрахункових моделей.
Опис
Ключові слова
пристінні примежові шари, кафедра теплогазопостачання та вентиляції, турбулентний режим, гідродинаміка, турбулентна зона
Бібліографічний опис
Ткачук А. Я. Розрахункова модель усередненого руху в турбулентній зоні плоских і вісесиметричних пристінних примежовнх шарів / А. Я. Ткачук // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд. і архіт. ; відп. ред. А. А. Худенко. - Київ : КНУБА, 2001. - Вип. 2. - С. 3 - 18. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання