Вип. 2

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 13 з 13
 • Документ
  Адсорбционные холодоаккумулирующие агрегаты на новых рабочих веществах
  (КНУБА, 2001) Журавленко, В. Я.; Чалаев, Д. М.
  Одним из основных недостатков существующих адсорбционных холодильников является значительный вес адсорбционного оборудования, что обусловлено малой поглощательной способностью большинства известных сорбентов. В результате выполненных исследований подобран более эффективный нос## тель на основе вспученного перлита. Вспученный перлит имеет жесткий каркас с открытыми порами и способен удерживать в порах большое количество соевого раствора. На базе сорбционной пары бромистый литий-метанол получен сорбент для гелиоадсорбционного холодильника, позволяющий получать минусовые темпера туры охлаждения.
 • Документ
  Методи ефективності використання енергетичних ресурсів паросилового господарства в умовах комбінатів будіндустрії Україңи
  (КНУБА, 2001) Григоровський, Євген Павлович; Хоптій, В. Я.
  В роботі розглянуто деякі методи ефективності використання енергетичних ресурсів на прикладі управління технологічними процесами в умовах паросилового господарства Київського комбінату будіндустрії. Подаються резерви знижен використання палива в котельних установках. Відзначаються деякі особливості, які потрібно враховувати при розробці приладів та систем автоматизованого контрол температури деяких середовищ при виконанні відповідних технологічних процесів паросилового господарства.
 • Документ
  Управление переходными процессами в системах теплогазоснабжения и вентиляции
  (КНУБА, 2001) Григоровский, Евгений Павлович
  В статье рассматриваются характерные черты, свойственные классу таких больших систем, как системы теплогазоснабжения, с позиции рассмотрения процесса оперативного управления, приводятся этапы построения ее моделей, последнее представлено в виде структуры, состоящей из семи уровней управления.
 • Документ
  Обгрунтування необхідності переходу на визначення масовнх витрат газу населенням і дрібними споживачами
  (КНУБА, 2001) Предун, Костянтин Миронович
  В статті показана необхідність переходу до більш точного обліку витрат газу в системах використання природного газу населенням та комунально-побутовими споживачами.
 • Документ
  Оцінка гідравлічної сталості приладних вузлів однотрубних систем водяного опалення
  (КНУБА, 2001) Михайловська, О. Ю.; Ткаченко, В. А.
  Проведений аналіз гідравлічних та теплових режимів існуючих однотрубних систем водяного опалення показав, що найбільш неврівноваженими є приладні вузли з осьовими замикаючими ділянками з триходовими регулюючими кранами. Пропоновані термостатичні клапани закордонних фірм не можуть бути застосовані для вітчизняних систем опалення внаслідок значного гідравлічного опору та відмінностей характеристик і принципових схем систем опалення. Іх застосування може призвести до розрегулювання не тільки систем опалення, а також теплових мереж. Кафедрою теплогазопостачання та вентиляції КНУБА було запропоновано методику визначення необхідного опору триходового регулюючого клапана, який забезпечує усталеність приладного вузла, а також системи опалення в цілому. Кафедрою також були запропоновані відповідні конструкції триходового регулюючого клапана.
 • Документ
  Визначення зміни осьової швидкості повітряного потоку при засмокуванні у напівобмежений конічний смок
  (КНУБА, 2001) Зінич, Петро Лукинович; Жуковський, Стефан Семенович; Черноус, О. В.
  На основі проведеного теоретичного аналізу аналогії між магнітними полями постійних струмів і рухом повітряних потоків формула для визначення зміни осьової швидкості повітряного потоку, який засмоктується в конічний смок.
 • Документ
  Розрахунок нижнього місцевого відсмоктувача вибивних решіток ливарних цехів
  (КНУБА, 2001) Зінич, Петро Лукинович
  Наведені результати розрахунків місцевих відсмоктувачів, які можуть бути використані при визначенні повітрообмінів вибивних відділень ливарних цехів.
 • Документ
  Температурно-вологісні умови зберігання пам'яток історії та культури у приміщеннях при пониженому тиску повітря
  (КНУБА, 2001) Писарєв, В'ячеслав Євгенович; Довгалюк, Володимир Борисович
  Показано, що зберігання музейних експонатів в умовах пониженого тиску повітря є складним технологічним завданням і потребує вивчення термодинаміч них особливостей зміни стану повітря при зміні тиску.
 • Документ
  Формування теплових умов та повітряного режиму в теплонапружених відділеннях TEC та АЕС
  (КНУБА, 2001) Корбут, Вадим Павлович
  Розглянуто фізико-математичну модель турбулентних течій та теплообміну в вертикальних і плоских каналах.
 • Документ
  Аналіз повітряних потоків місцевих смоків
  (КНУБА, 2001) Жуковський, С. С.; Черноус, О. В.
  Проаналізовані кінематичні характеристики та зони дії повітряних потоків місцевих смоків. Наведені результати теоретичних та емпіричних досліджень місцевих смоків.
 • Документ
  Осушення газів аспіраційних викидів асфальтобетонного заводу
  (КНУБА, 2001) Задоянний, Олександр Васильович; Антоненко, А. В.
  Охолоджуюча потужність скрубера Вентурі склала 109,4 кВт, завдяки чому можливо осушити гази більш ніж на 80%, що в значній мірі зменшить утворення конденсаційного аерозолю і забруднення ним прилеглої території.
 • Документ
  Розрахункова модель усередненого руху в турбулентній зоні плоских і вісесиметричних пристінних примежовнх шарів
  (КНУБА, 2001) Ткачук, Андрій Яковлевич
  Доведено, що при уподібненні квазістаціонарної турбулентної течії у Двовимірних примежових шарах аналогічним течіям ідеальної рідини, водночас підпорядковуючи останні граничним умовам до течій в'язкої рідини, можливе створення розрахункових моделей, що дозволяють встановлювати закономірності усе редненого руху в турбулентних течіях. Запропонований спосіб відрізняється від відомих тим, що не розглядаються стохастичні зв'язки між усередненим і пуль саційним рухом, що підвищує фізичну прозорість розрахункових моделей.
 • Документ
  Нейронная модель воздухообмена в жилых помещениях
  (КНУБА, 2001) Пиотровски, Ежи
  В последнее время модным становится использование нейронных сетей ДЛЯ решения разных технических задач. В статье впервые представлена возможность применения нейронных сетей для моделирования протекания процесса воздухооб мена. Подвержена верификации сеть с большой точностью оценивает величину Воздухообмена, а также диагнозирует ход процесса при разных случайных (кли матических) и контролируемых (проектных) условиях. В статье принята попытка выбора типовых необходимых параметров для учета в архитектуре сети, оптимально отражающей ход процесса воздухообмена. Анализ касался протекания воздуха в области помещения. На этой основе разработана модель, простая для выполнения и распространения с помощью доступного програмного обеспечения.