Визначення g-iнтеграла на основі обчислення інваріантних об’ємних інтегралів методом реакцій

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
На основі обчислення інваріантних об’ємних інтегралів методом реакцій, розроблено метод визначення параметра Гріффітца G в дискретних моделях методу скінченних елементів (МСЕ). Розв’язані тестові задачі. Отримані результати підтверджують ефективність методики.
Опис
Ключові слова
напіваналітичний метод скінченних елементів (НМСЕ), параметр Гріффітца, метод реакцій, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Шкриль О. О. Визначення g-iнтеграла на основі обчислення інваріантних об’ємних інтегралів методом реакцій / О. О. Шкриль // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 98. – С. 31 - 42. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання