Контекстна оцінка компетентності команди управління проектом

Ескіз

Дата

2012

Автори

Бірюков, Олег Володимирович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Уточнено з позиції предмета дослідження базові терміни "компетентність" і "компетенція". Запропоновано таксономію елементів компетенцій на основі визначення їх когнітивної важливості за рахунок обліку кількості зв'язків між елементами компетенцій. Удосконалено модель оцінки компетентності проектних менеджерів шляхом введення додаткової оцінки ступеня стійкості особистої позиції на основі процедури багаторазового ранжирування показників проектних ситуацій, що відповідають елементам компетенцій згідно NCB UA v.3.1. Показана можливість формалізації контексту проекту у вигляді показників важливості компетенцій за групами і напрямками. Розроблено контекстна модель оцінки компетентності команди, що відображає рівень відповідності компетентності її членів контекстним вимогам проекту і можливості прояву ефекту синергії, що дозволяє визначити раціональний склад команди з можливих претендентів з урахуванням бажаної ними винагороди за участь в проекті. Розкрито сутність, об'єктивна основа, обгрунтовані правила методу контекстної оцінки команди управління проектами як бази розробки інструментарію для формування команд управління конкретними проектами. На основі комплексу запропонованих моделей розроблено програмні продукти для оцінки компетентності проектних менеджерів і команд управління проектом.

Опис

Ключові слова

оцінка, команда управління проектом, компетентність, компетенція, контекст

Бібліографічний опис

Бірюков О. В. Контекстна оцінка компетентності команди управління проектом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Бірюков Олег Володимирович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2012. - 25 с. - Бібліогр. : с. 20 - 23.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset