Сучасне розуміння культури, її вплив на формування, функціонування та розвиток громадських об'єктів як невід'ємної складової міста

Ескіз

Дата

2015

Автори

Сингаївський, П. С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розкрито зв'язок між тенденціями розвитку архітектури громадських комплексів і станом культури суспільства. Виконано огляд та аналіз загального розуміння поняття культури. Запропоновано узагальнений перелік функцій культури. Розглянуто поняття постіндустріального суспільства – сучасного етапу розвитку людства – та роль масової культури в ньому як фактору впливу на формування, функціонуовання й розвиток громадських об’єктів. Визначено актуальність розробки апарату оптимізації функціональних моделей архітектурних об’єктів.

Опис

Ключові слова

кафедра інформаційних технологій в архітектурі, архітектурні об’єкти, громадські комплекси, постіндустріальне суспільство, поняття культури, функції культури

Бібліографічний опис

Сингаївський П. С. Сучасне розуміння культури, її вплив на формування, функціонування та розвиток громадських об'єктів як невід'ємної складової міста / П. С. Сингаївський // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 38. - С. 428 - 436. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset