Перші знахідки міксоміцетів у лісових фітоценозах Національного природного парку “Вижницький”

Ескіз

Дата

2014

Автори

Дудка, І.О.
Кривомаз, Т.І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Для встановлення різноманіття грибоподібних організмів класу Myxomycetes у вересні 2013 р. було проведено мікологічне обстеження Національного природного парку «Вижницький» (Чернівецька область). У лісових фітоценозах парку вперше знайдено 19 видів міксоміцетів. Аналіз таксономічної структури їх біоти показав, що зареєстровані види − представники 13 родів, 7 родин, 5 порядків, 2 класів (Ceratiomyxomycetes і Myxomycetes) відділу Eumycetozoa. За видовим складом домінує порядок Trichiales, найбідніші порядки Ceratiomyxales і Stemonitales. айбільш поширені в лісових ценозах парку види Fuligo septica, Lycogala epidendrum та Physarum album. Несприятливі для розвитку спороношень міксоміцетів умови вегетаційного сезону 2013 р. (незвичайно високі температури повітря влітку і відсутність дощів у вересні) сприяли масовому утворенню склероціїв у деяких видів, зокрема Arcyria denudata, Lycogala epidendrum, Stemonitopsis. Щодо розподілу за екологічними групами варто відзначити, що 18 видів (94,7 %) належать до ксилофілів, які в парку розвиваються переважно на мертвій деревині бука лісового (16; 82,4 %). Тільки Didymium difforme, зібраний на гнилих опалих листках невизначеного виду дерева, є представником екологічної групи філофілів.

Опис

Ключові слова

кафедра охорони праці та навколишнього середовища, національний природний парк «Вижницький», міксоміцети, лісові фітоценози, таксономічне різноманіття, субстрати

Бібліографічний опис

Дудка І. О. Перші знахідки міксоміцетів у лісових фітоценозах Національного природного парку "Вижницький" / І. О. Дудка, Т. І. Кривомаз // Природа Західного Полісся та прилеглих територій. - 2014. - № 11. - С. 156-161. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pzp_2014_11_28

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset