Економіка будівництва : методичні вказівки до виконання лабораторної роботи

Ескіз

Дата

2023

Автори

Гойко, Анатолій Францевич
Сорокіна, Леся Вікторівна
Гриценко, Олександр Сергійович
Цифра, Тетяна Юріївна
Шевчук, Кирило Іванович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Економіка будівництва : методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Економічна діагностика діяльності будівельного підприємства» / уклад.: А. Ф. Гойко та ін. – Київ : КНУБА, 2023. – 56 с. Містять завдання і пояснення до виконання лабораторної роботи. Наведено теоретичні та методичні засади економічної діагностики діяльності будівельного підприємства, а саме особливості аналізу основних виробничих фондів, оборотних коштів, трудових ресурсів, продуктивності праці та заробітної плати, собівартості продукції, а також прибутку і рентабельності. Призначено для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньо-професійною програмою «Промислове і цивільне будівництво» всіх форм навчання.

Опис

В авторській редакції.

Ключові слова

кафедра економіки будівництва, економіка будівництва

Бібліографічний опис

Економіка будівництва : методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Економічна діагностика діяльності будівельного підприємства» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : А. Ф. Гойко, Л. В. Сорокіна, О. С. Гриценко та ін. – Київ : КНУБА, 2023. – 56 с. : іл. - Бібліогр. : с. 21.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced