Аналітична геометрія: конспект лекцій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Автори
Бондаренко, Наталія В'ячеславівна
Отрашевська, Валентина Володимирі.вна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Викладено розділ «Аналітична геометрія» курсу «Вища математика», який включає такі теми: векторна алгебра, аналітична геометрія на площині та в просторі. Містить стислі теоретичні відомості, приклади розв’язання основних задач та вправи для самостійної роботи. Призначено для студентів спеціальності 192 «Будівництво і цивільна інженерія».
Опис
В авторській редакції
Ключові слова
геометрія аналітична, векторна алгебра, площина, простір, кафедра вищої математики
Бібліографічний опис
Бондаренко Н.В, Аналітична геометрія: конспект лекцій / Н. В. Бондаренко, В. В. Отрашевська // Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КНУБА, 2022. – 79 с. - Бібліогр. : с. 79.