Легка атлетика з методикою викладання: методичні вказівки

Ескіз

Дата

2023

Автори

Киселевська, Світлана Михайлівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА, Талком

Анотація

Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Легка атлетика з методикою викладання». Надані теми лекційних і практичних занять, теми для самостійної роботи, питання модульного та підсумкового контролю, література, інші інформаційні ресурси щодо вивчення дисципліни. Призначені для студентів денної і заочної форми навчання спеціадьності 017 «Фізична культура і спорт».

Опис

В авторській редакції.

Ключові слова

легка атлетитика, методика викладання, кафедра фізичного виховання і спорту

Бібліографічний опис

Легка атлетика з методикою викладання: методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи : для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач С. М. Киселевська. - Київ : КНУБА : Талком, 2023. - 35 с. - Бібліогр. : с. 33 - 35.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset