Вплив положення ярусів підпірних стін в плані на величину горизонтальних переміщень та значення згинальних моментів

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто роботу багатоярусних підпірних стін, за допомогою числового моделювання. Розв’язання задач виконано у плоскій постановці за допомогою методу скінченних елементів. Досліджено вплив зміни взаємного розташування ярусів підпірних стін в плані, а також їх взаємодія між собою. Визначені положення підпірних стін, які дозволяють зменшити витрати арматури. Приведено графіки зміни горизонтальних деформацій кожного з ярусів підпірних стін в залежності від їх взаємного розташування. Розв’язання ряду задач дало можливість аналізувати залежності між зміною взаємного положення ярусів у плані і напружено деформованим станом конструкції підпірних стін.
Опис
Ключові слова
багатоярусна утримуюча конструкція, напружено- деформований стан, числове моделювання, числове моделювання, кафедра геотехніки
Бібліографічний опис
Скочко Л. О. Вплив положення ярусів підпірних стін в плані на величину горизонтальних переміщень та значення згинальних моментів / Л. О. Скочко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 48. - С. 527 - 536. - Бібліогр : 6 назв.
Зібрання