До проблеми інтеграції історичних планувальних структур у композицію сучасного міста (на прикладі міста Жовква)

Ескіз

Дата

2013

Автори

Запунна, Є. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті розглянуто сутність терміну інтеграція по відношенню до містобудівного каркасу міста, графічно зафіксовано історичні планувальні структури та архітектурні одиниці міста Жовква, показано їх комунікаційні зв'язки; застосовано метод візуальної аналітики до планів міста, приведені пропозиції щодо поліпшення деяких аспектів його функціонування.

Опис

Ключові слова

інтеграція, історичні планувальні структури, вулично-дорожня інфраструктура та архітектурне надбання міст-магдебургій, візуальна аналітика., кафедра містобудування

Бібліографічний опис

Запунна Є. О. До проблеми інтеграції історичних планувальних структур у композицію сучасного міста (на прикладі міста Жовква) / Є. О. Запунна // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 34. - С. 277 - 286. - Бібліогр. : 17 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset