Ентропія як прояв системної і діалектичної сутності будівельної організації

Ескіз

Дата

2018

Автори

Савенко, Володимир Іванович
Пальчик, Сергій Петрович
Клюєва, Вікторія Василівна
Победа, Сергій Сергійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Побудова сучасних систем управління будівельними організаціями на базі економіко-математичних методів і електронної техніки передбачає рішення ряду проблем, пов’язаних з формалізацією процесу функціонування будівельної системи і постійного її поліпшення, згідно міжнародних стандартів. Важливою умовою високого рівня оперативного планування має бути економічна зацікавленість кожної структури і підрозділу в досягненні головної мети будівельної організації. Тому глобальна економіко-математична модель повинна забезпечувати можливість вирішення питань оперативного планування і управління, а також давати можливість отримувати необхідні дані для поточного і перспективного планування. Отже, для успішного функціонування будь-яких сучасних систем управління будівництвом в їх склад обов’язково має бути включена людина, як ланка, що забезпечує життєздатність усієї системи і реалізацію функції самоорганізації, забезпечує усім необхідним в умовах невизначеності і обмеженості ресурсів.

Опис

Ключові слова

виробнича система, критерії оптимальності, параметри, організація, дезорганізація, концептуальні основи, зовнішні сили, ресурсний потенціал, ентропія, синергія, кафедра організації і управління будівництвом, кафедра кібернетичної безпеки та комп’ютерної інженерії

Бібліографічний опис

Ентропія як прояв системної і діалектичної сутності будівельної організації / В. І. Савенко, С. П. Пальчик, В. В. Клюєва, С. С. Победа // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 36. – С. 142-147. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced