Ентропія як прояв системної і діалектичної сутності будівельної організації

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Побудова сучасних систем управління будівельними організаціями на базі економіко-математичних методів і електронної техніки передбачає рішення ряду проблем, пов’язаних з формалізацією процесу функціонування будівельної системи і постійного її поліпшення, згідно міжнародних стандартів. Важливою умовою високого рівня оперативного планування має бути економічна зацікавленість кожної структури і підрозділу в досягненні головної мети будівельної організації. Тому глобальна економіко-математична модель повинна забезпечувати можливість вирішення питань оперативного планування і управління, а також давати можливість отримувати необхідні дані для поточного і перспективного планування. Отже, для успішного функціонування будь-яких сучасних систем управління будівництвом в їх склад обов’язково має бути включена людина, як ланка, що забезпечує життєздатність усієї системи і реалізацію функції самоорганізації, забезпечує усім необхідним в умовах невизначеності і обмеженості ресурсів.
Опис
Ключові слова
виробнича система, критерії оптимальності, параметри, організація, дезорганізація, концептуальні основи, зовнішні сили, ресурсний потенціал, ентропія, синергія, кафедра організації і управління будівництвом, кафедра кібернетичної безпеки та комп’ютерної інженерії
Бібліографічний опис
Ентропія як прояв системної і діалектичної сутності будівельної організації / В. І. Савенко, С. П. Пальчик, В. В. Клюєва, С. С. Победа // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 36. – С. 142-147. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання