Динамічне руйнування грунту під час заглиблення зуба розпушника

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Визначені траєкторії руху зуба розпушника під час заглиблення у ґрунт при імпульсній подачі гідрорідини до різних гідроциліндрів навіски та визначено найменш енергоємний режим. Визначені зусилля руйнування мерзлого ґрунту різанням та відривом його елементів від масиву. Порівняльний аналіз цих значень показав, що руйнування ґрунту різанням з відривом є на тридцять відсотків менш енергоємним процесом, ніж руйнування тільки різанням.
Опис
Ключові слова
кафедра будівельних машин, землерийна машина, розпушувальне обладнання, навіска робочого органа, імпульсна подача гідрорідини, траєкторія руху, зуб розпушника, зусилля відриву, землеройная машина, рыхлительное оборудование, навеска рабочего органа, импульсная подача гидрожидкости, траектория движения, зуб рыхлителя, усилия отрыва, digging machine, ripping equipment, the hinge of the working body, feed of impulses of the Hydraulic liquid, trajectory, the ripper tooth, the effort of the separation
Бібліографічний опис
Пелевін Л. Є. Динамічне руйнування грунту під час заглиблення зуба розпушника / Л. Є. Пелевін, Б. М. Мельниченко // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2012. – Вип. 79. – С. 68 - 72. – Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання