Поліські двозрубні храми та їх місце в історії сакральної архітектури

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
На підставі комплексного дослідження поліських дводільних дерев‘яних храмів ХVІ-ХVШ ст., їхніх аналогів в інших країнах Східної Європи і допоміжних історичних джерел встановлюється, що формування цієї рідкісної групи культових споруд відбувалося на базі складного синтезу готичного стилю та найдавніших традицій українського народного зодчества.
Опис
Ключові слова
кафедра дизайну архітектурного середовища, традиційний, двозрубний, храм, ротонда, готика
Бібліографічний опис
Завада В. Т. Поліські двозрубні храми та їх місце в історії сакральної архітектури / В. Т. Завада // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2010. - Вип. 24. - С.32-44 - Бібліогр : 23 назв.
Зібрання