Розрахункова схема та кінематичний аналіз нелінійних коливань вантажу при повороті стрілової системи вантажо-підйомного крана

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті розглянута та обґрунтована розрахункова схема стрілової системи вантажопідйомного крана з двома ступенями вільності руху в умовах рівномірного та нерівномірного повороту. Досліджений вплив відцентрових сил на нелінійні маятникові коливання вантажу на канаті. Сформульована й запропонована математична модель, яка є частиною узагальненої моделі вантажопідйомного крана, що функціонує у різноманітних режимах експлуатації. Встановлені зони безпечних амплітуд коливань і, відповідно, безпечних зон експлуатації таких кранів з позиції виключення порушень техніки безпеки при використанні стрілових систем кранів (мінімізація амплітуд нелінійних маятникових коливань вантажу на канаті).
Опис
Ключові слова
кафедра будівельних машин, підйомно-транспортні машини,, розрахунок, кінематика, аналіз, нелінійність, коливання, вантаж, поворот, стрілова система, кран, подйомно-транспортные машины, расчет, кинематика, анализ, нелинейность, колебания, груз, поворот, стреловая система, кран, lifting and transport machines, calculation, kinematics, analysis, non-linearity, vibrations, load, turn, free-standing system, crane
Бібліографічний опис
Розрахункова схема та кінематичний аналіз нелінійних коливань вантажу при повороті стрілової системи вантажо-підйомного крана / Ю. Човнюк, М. Діктерук, К. Почка, С. Ю. Комоцька // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 85. – С. 29 - 35. – Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання