Особливості визначення ексергетичної ефективності вузла «повітроохолоджувач-каплевловлювач-повітронагрівач» прямотокової СКП з використанням діаграми потоків ексергії вологого повітря

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Задояний, О. В.
Євдокименко, Ю. М.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Подана методика та розрахунки оцінки ексергетичного коефіцієнту корисної дії функціонального вузла «повітроохолоджувачкаплевловлювач-повітронагрівач» прямотокової СКП з використанням діаграми потоків ексергії вологого повітря. Обґрунтовано вибір корисної та витратної ексергії в вузлі, наведено діаграму потоків складових ексергії вологого повітря, проведено розрахунки ексергетичного коефіцієнту корисної дії.
Опис
Ключові слова
діаграма потоків ексергії вологого повітря, системи кондиціонування повітря, ексергетичний коефіцієнт корисної дії
Бібліографічний опис
Задояний О. В. Особливості визначення ексергетичної ефективності вузла «повітроохолоджувач-каплевловлювач-повітронагрівач» прямотокової СКП з використанням діаграми потоків ексергії вологого повітря / О. В. Задояний, Ю. М. Євдокименко // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2015. - С. 95 - 103. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання