Особливості визначення ексергетичної ефективності вузла «повітроохолоджувач-каплевловлювач-повітронагрівач» прямотокової СКП з використанням діаграми потоків ексергії вологого повітря

Ескіз

Дата

2015

Автори

Задояний, О. В.
Євдокименко, Ю. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Подана методика та розрахунки оцінки ексергетичного коефіцієнту корисної дії функціонального вузла «повітроохолоджувачкаплевловлювач-повітронагрівач» прямотокової СКП з використанням діаграми потоків ексергії вологого повітря. Обґрунтовано вибір корисної та витратної ексергії в вузлі, наведено діаграму потоків складових ексергії вологого повітря, проведено розрахунки ексергетичного коефіцієнту корисної дії.

Опис

Ключові слова

діаграма потоків ексергії вологого повітря, системи кондиціонування повітря, ексергетичний коефіцієнт корисної дії

Бібліографічний опис

Задояний О. В. Особливості визначення ексергетичної ефективності вузла «повітроохолоджувач-каплевловлювач-повітронагрівач» прямотокової СКП з використанням діаграми потоків ексергії вологого повітря / О. В. Задояний, Ю. М. Євдокименко // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2015. - С. 95 - 103. - Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset