Передумови комбінаторики та оптімізації в архітектурному проектуванні житла

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті наведено приклади формування житла з використанням прийомів комбінаторики. З урахуванням зарубіжного досвіду в цій сфері, виявлені деякі особливості та прийоми планувальної організації житлових просторів.
Опис
Ключові слова
житлові простори, перетворення, комбінаторика, якість, чарунка
Бібліографічний опис
Книш М. В Передумови комбінаторики та оптімізації в архітектурному проектуванні житла / М. В. Книш // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 35. - С. 367 - 375. - Бібліогр : 11 назв.
Зібрання