Синтез традиційних та сучасних засобів проектної графіки в художньому формоутворенні

Ескіз

Дата

2016

Автори

Бердинських, Святослав Олександрович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У дисертації досліджено актуальні проблеми синтезу традиційних і новітніх засобів графічної візуалізації в системі дизайн-проектування. Розв’язано низку завдань, визначених тематикою дослідження, зокрема, проведено аналіз функціонально-конструктивних та композиційних властивостей повної номенклатури традиційних і новітніх засобів проектної графіки, встановлено пріоритети використання засобів візуалізації художньотворчого процесу залежно від наперед визначеної кінцевої мети, обґрунтовано оптимізаційні умови вибору засобів площинного та об’ємно-просторового моделювання об’єктивних властивостей проектованих форм, визначено роль геометричних складових у системі засобів проектної графіки. Розглянуто технологічні аспекти та інструментарій синтезу засобів візуалізації для вирішення певних завдань формотворення, а також розроблено методичні засади використання повного арсеналу засобів проектування в формотворчому процесі та фаховому навчанні. На основі експериментів доведено ряд положень щодо моделювання оптимальних властивостей проектованих об’єктів засобами проектної графіки, аргументовано необхідність втілення в сучасну практику формотворення відповідних рекомендацій, вирішень, методик, алгоритмів, здатних істотно підвищувати ефективність художньо-творчого процесу.

Опис

Ключові слова

проектна культура, проектна графіка, графічне моделювання, графічний елемент, об’єктивні властивості форми, формотворчий процес, традиційні засоби візуалізації, комп’ютерна графіка, візуальний образ, об’єкт проектування

Бібліографічний опис

Бердинських С. О. Синтез традиційних та сучасних засобів проектної графіки в художньому формоутворенні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.03 / Бердинських Святослав Олександрович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2016. - 27 с. - Бібліогр. : с. 23 - 24.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset