Розрахунок оптимальної товщини теплової ізоляції сезонного акумулятора теплоти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Москвітіна, А. С.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Описуються вимоги до систем з сезонними акумуляторами теплоти. Залежність непродуктивних тепловтрат сезонного акумулятора теплоти від місця його розміщення. Залежність товщини теплової ізоляції теплового акумулятора від місця його розміщення. Вплив вартості 1 ГДж закумульованої теплоти на товщину теплової ізоляції. Наведено розрахунок оптимальної товщини теплової ізоляції сезонного акумулятора теплоти.
Опис
Ключові слова
кафедра теплогазопостачання та вентиляції, сезонне акумулювання теплоти, теплоємнісний акумулятор теплоти, теплоакумулюючий матеріал, вартість акумулятора теплоти, товщина теплової ізоляції акумулятора теплоти, seasonal heat accumulation, heat capacity accumulator of heat, heat-accumulating material, the cost of an accumulator of heat, thickness of thermal insulation of the heat accumulator
Бібліографічний опис
Москвітіна А. С. Розрахунок оптимальної товщини теплової ізоляції сезонного акумулятора теплоти / А. С. Москвітіна // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 67. - С. 298-307. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання