Сталий розвиток міст: стан досліджень, міжнародний та український досвід

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті проведено огляд міжнародного та українського досвіду досліджень проблеми розвитку міста, використовуючи основні положення системного підходу, що дозволяє визначити основні його функціональні складові, зв ’язки між ними та фактори впливу. Розглянуто «сучасне місто» з позицій концепції «сталого розвитку» та впровадження принципів кластеризації як чинників реалізації заходів з енергоефективності об’єктів будівництва. Визначено основні напрями подальших досліджень.
Опис
Ключові слова
системний підхід, кластеризація, концепція сталого розвитку, розумне місто, біосферосумісність, кафедра архітектурних конструкцій, системный подход, кластеризация, концепция устойчивого развития, умный город, биосферосовместимость, system approach, clusterization, sustainable development concept, smart city, biosphere compatibility
Бібліографічний опис
Микитась М. В. Сталий розвиток міст: стан досліджень, міжнародний та український досвід / М. В. Микитась, В. О. Плоский // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ, 2017. - Вип. 9. - С. 168-173. – Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання