Сталий розвиток міст: стан досліджень, міжнародний та український досвід

Ескіз

Дата

2017

Автори

Микитась, М. В.
Плоский, В. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті проведено огляд міжнародного та українського досвіду досліджень проблеми розвитку міста, використовуючи основні положення системного підходу, що дозволяє визначити основні його функціональні складові, зв ’язки між ними та фактори впливу. Розглянуто «сучасне місто» з позицій концепції «сталого розвитку» та впровадження принципів кластеризації як чинників реалізації заходів з енергоефективності об’єктів будівництва. Визначено основні напрями подальших досліджень.

Опис

Ключові слова

системний підхід, кластеризація, концепція сталого розвитку, розумне місто, біосферосумісність, кафедра архітектурних конструкцій, системный подход, кластеризация, концепция устойчивого развития, умный город, биосферосовместимость, system approach, clusterization, sustainable development concept, smart city, biosphere compatibility

Бібліографічний опис

Микитась М. В. Сталий розвиток міст: стан досліджень, міжнародний та український досвід / М. В. Микитась, В. О. Плоский // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ, 2017. - Вип. 9. - С. 168-173. – Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset