Вплив характеристик магнітного поля при обробці води на показники капілярно-пористих та колоїдних капілярнопористих тіл

Ескіз

Дата

2017

Автори

Малкін, Е. С.
Журавська, Н. Є.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Технологічні системи з омагніченням води дають нестабільні результати. Причиною цього є недостатні дослідження впливу параметрів омагнічення води. У роботі сформульовано гіпотези про доцільність застосування високочастотних електромагнітних полів для посилення їхнього впливу на зміну структури води і покращення стійкості цього процесу. Розроблено теоретичні положення щодо вибору параметрів омагнічення води. Проведено експериментальні дослідження з використанням води, обробленої у високочастотних електромагнітних полях, для капілярно-пористих тіл і колоїдних капілярнопористих тіл. Виконано аналіз впливу різних характеристик магнітного поля при обробці води на показники капілярно-пористих тіл. Запропоновано рекомендації щодо вибору доцільних параметрів процесу омагнічення води. Експериментально показано покращення характеристик отриманих матеріалів при використанні омагніченої води. Результати роботи дозволяють широко впроваджувати омагнічення води для теплопостачання та в технологічних процесах.

Опис

Ключові слова

омагнічена вода, індукція магнітного поля, частота коливань

Бібліографічний опис

Малкін Е. С. Вплив характеристик магнітного поля при обробці води на показники капілярно-пористих та колоїдних капілярнопористих тіл / Е. С. Малкін, Н. Є. Журавська // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. Е. С. Малкін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 21. - С. 4-10. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset