Базова модель побудови системи визначення нормативних вимог у будівництві

Ескіз

Дата

2018

Автори

Ісаєнко, Д. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

На основі аналізу вітчизняного та закордонного досвіду формування методологічних основ розроблення нормативних вимог створено базову модель розроблення нормативних вимог у галузі будівництва в Україні з застосуванням параметричного метода

Опис

Ключові слова

параметричний метод, базова модель, нормативні вимоги, будівництво, нормативна база, параметрический метод, базовая модель, нормативные требования, строительство, нормативная база, parametric method, base model, normative requirements, construction, normative base

Бібліографічний опис

Ісаєнко Д. В. Базова модель побудови системи визначення нормативних вимог у будівництві / Д. В. Ісаєнко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; головн. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 68. - С. 209-219. - Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset