Базова модель побудови системи визначення нормативних вимог у будівництві

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
На основі аналізу вітчизняного та закордонного досвіду формування методологічних основ розроблення нормативних вимог створено базову модель розроблення нормативних вимог у галузі будівництва в Україні з застосуванням параметричного метода
Опис
Ключові слова
параметричний метод, базова модель, нормативні вимоги, будівництво, нормативна база, параметрический метод, базовая модель, нормативные требования, строительство, нормативная база, parametric method, base model, normative requirements, construction, normative base
Бібліографічний опис
Ісаєнко Д. В. Базова модель побудови системи визначення нормативних вимог у будівництві / Д. В. Ісаєнко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; головн. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 68. - С. 209-219. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання