Морфологія візантійської архітектури в стильовому контексті середньовічного православ'я

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Висвітлено роль візантійської архітектури в світовій історії, уточнено періодизацію стильового розвитку. Зазначено стильові риси візантійськоїВисвітлено роль візантійської архітектури в світовій історії, уточнено періодизацію стильового розвитку. Зазначено стильові риси візантійської ар- хітектури, морфологію архітектурних форм. хітектури, морфологію архітектурних форм
Опис
Ключові слова
стильові риси архітектури, візантійська архітектура, морфологія архітектурних форм, стилевые черты архитектуры, византийская архитектура, морфология архитектурных форм, style architectural details, Byzantine architectural style, кафедра основ архітектури і архітектурного проектування
Бібліографічний опис
Горбик О. О. Морфологія візантійської архітектури в стильовому контексті середньовічного православ’я / О. О. Горбик // Містобудування та територіальне планування : наук. - техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відпов. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 58. – С. 142-146. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання