Двовимірний НДС пружного масиву з двома отворами при імпульсному навантаженні

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
На основі співвідношень методу потенціалу побудовано чисельний алгоритм для розв’язання у двовимірній постановці задачі про нестаціонарні коливання пружних масивів, послаблених отворами. Розв’язана модельна задача про коливання простору з двома циліндричними отворами.
Опис
Ключові слова
метод потенціалу, пружний масив з двома отворами, імпульсне навантаження, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Ворона Ю. В. Двовимірний НДС пружного масиву з двома отворами при імпульсному навантаженні / Ю. В. Ворона, А. А. Козак, О. С. Черненко // Опір матеріалів і теорія споруд: наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 90. - С. 117 - 123. - Бібліогр. : 2 назви.
Зібрання