Двовимірний НДС пружного масиву з двома отворами при імпульсному навантаженні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Автори
Ворона, Ю. В.
Козак, А. А.
Черненко, О. С.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
На основі співвідношень методу потенціалу побудовано чисельний алгоритм для розв’язання у двовимірній постановці задачі про нестаціонарні коливання пружних масивів, послаблених отворами. Розв’язана модельна задача про коливання простору з двома циліндричними отворами.
Опис
Ключові слова
метод потенціалу, пружний масив з двома отворами, імпульсне навантаження, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Ворона Ю. В. Двовимірний НДС пружного масиву з двома отворами при імпульсному навантаженні / Ю. В. Ворона, А. А. Козак, О. С. Черненко // Опір матеріалів і теорія споруд: наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 90. - С. 117 - 123. - Бібліогр. : 2 назви.
Зібрання