Науково-технічне забезпечення реалізації мембранних технологій для підготовки питної води

Ескіз

Дата

2009

Автори

Кравченко, Марина Василівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто гіпотези та механізми баромембранних процесів. Описано розрахунок осмотичного тиску з допомогою коефіцієнта Вант-Гоффа. Проаналізовано і описано прилад для вивчення процесів в системі "розчин - напівпроникна мембрана - вода".

Опис

Ключові слова

кафедра охорони праці і навколишнього середовища, мембранні технології, підготовка питної води, осмотичний тиск, коефіцієнт Вант-Гоффа

Бібліографічний опис

Кравченко М. В. Науково-технічне забезпечення реалізації мембранних технологій для підготовки питної води / М. В. Кравченко / Підвищення ефективності використання водних, теплових та енергетичних ресурсів та охорона навколишнього середовища : збірник тез доповідей Міжнародної науково - практичної конференції молодих вчених і студентів / Київський національний університет будівництва і архітектури ; відп. ред. Волошкіна О. С. – Київ : КНУБА, 2009. – С. 54 – 57..

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced