Автоматизация управления нестационарными колебаниями (переходных процессов) вибрационных систем: 1. Метод дискретизации на основе модального анализа

Ескіз

Дата

2011

Автори

Човнюк, Ю. В.
Діктерук, М. Г.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Застосован наближений метод дослідження нестаціонарних коливань (перехідних процесів) вібраційних систем (ВС) з розподіленими параметрами. Пропонується загальний спосіб побудови дискретних механічних моделей досліджуваних ВС. Метод дозволяє перші n форми коливань ВС враховувати повністю, а інші - приблизно на основі квазістатичного підходу.

Опис

Ключові слова

метод, нестаціонарні коливання, вібраційна система, дискретна механічна модель, квазістатичний підхід, метод, нестационарные колебания, вибрационная система, дискретная механическая модель, квазистатический подход, method, non-stationary vibrations, oscillation system, discrete mechanical model, quasistatic approach

Бібліографічний опис

Човнюк Ю. В. Автоматизация управления нестационарными колебаниями (переходных процессов) вибрационных систем: 1. Метод дискретизации на основе модального анализа / Ю. В. Човнюк, М. Г. Діктерук // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2011. – Вип. 77. – С. 19 - 24. – Бібліогр.: 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset