Автоматизация управления нестационарными колебаниями (переходных процессов) вибрационных систем: 1. Метод дискретизации на основе модального анализа

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Застосован наближений метод дослідження нестаціонарних коливань (перехідних процесів) вібраційних систем (ВС) з розподіленими параметрами. Пропонується загальний спосіб побудови дискретних механічних моделей досліджуваних ВС. Метод дозволяє перші n форми коливань ВС враховувати повністю, а інші - приблизно на основі квазістатичного підходу.
Опис
Ключові слова
метод, нестаціонарні коливання, вібраційна система, дискретна механічна модель, квазістатичний підхід, метод, нестационарные колебания, вибрационная система, дискретная механическая модель, квазистатический подход, method, non-stationary vibrations, oscillation system, discrete mechanical model, quasistatic approach
Бібліографічний опис
Човнюк Ю. В. Автоматизация управления нестационарными колебаниями (переходных процессов) вибрационных систем: 1. Метод дискретизации на основе модального анализа / Ю. В. Човнюк, М. Г. Діктерук // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2011. – Вип. 77. – С. 19 - 24. – Бібліогр.: 10 назв.
Зібрання