Фінанси: методичні вказівки

Ескіз

Дата

2024

Автори

Стеценко, Сергій Павлович
Мацапура, Олена Василівна
Лисиця, Надія Василівна
Локтіонова, Яна Федорівна
Чинчик, Анатолій Анатолійович
Скрипник, Олександр Викторович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять матеріали курсу, перелік тем лекцій з переліком обов’язкових компетентностей, плани практичних занять, перелік питань для самостійного вивчення, основні поняття, які мають бути засвоєні та рекомендовану літературу. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти, які навчаються за спеціальностями 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 071 «Облік і оподаткування», 242 «Туризм», 075 «Маркетинг».

Опис

Ключові слова

кафедра економіки будівництва, фінансові відносини

Бібліографічний опис

Фінанси: методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти, які навчаються за спеціальностями 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 071 «Облік і оподаткування», 242 «Туризм», 075 «Маркетинг» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : С. П. Стеценко, О. В. Мацапура, Н. В. Лисиця, Я. Ф. Локтіонова, А. А. Чинчик, О. В. Скрипник. – Київ : КНУБА, 2023. – 60 с. - Бібліогр. : с. 57-59.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced