Внутрішнє та зовнішнє комбінування в багатоквартирному житі

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті проаналізовано приклади багатоквартирного житла з використанням комбінаторних прийомів. Виявлені деякі особливості та прийоми, що пов’язані з планувальною організацією житлових просторів.
Опис
Ключові слова
житлові простори, багатоквартирне житло, житлова чарунка, комбінаторика
Бібліографічний опис
Книш М. В. Внутрішнє та зовнішнє комбінування в багатоквартирному житі / М. В. Книш // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 39. - С. 335-342. - Бібліогр : 6 назв.
Зібрання