Теплові процеси і установки у виробництві будівельних матеріалів і виробів: методичні вказівки до вивчення дисципліни

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Азутов, Володимир Павлович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Містять зміст практичних занять, індивідуальних робіт, запитання до модульного і підсумкового контролю. Розглянуто основні положення, теми лекційного курсу. Призначено для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів».
Опис
В авторській редакції
Ключові слова
теплові процеси, теплові установки, будівельні матеріали, виробництво, будівельні вироби, виробництво, кафедра технології будівельних конструкцій і виробів
Бібліографічний опис
Азутов В. П. Теплові процеси і установки у виробництві будівельних матеріалів і виробів : метод. вказ. до вивчення дисц. : для студ. спец. 192 "Буд-во та цивіл. інженерія" освіт. програми "Технологія буд. конструкцій" / В.П.Азутов ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ : КНУБА, 2023. - 18 с.