Психологія бізнесу : навчальний посібник

Ескіз

Дата

2023

Автори

Калениченко, Роман Арсенович
Коханець, А. С.
Нежинська, О. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Державний податковий університет

Анотація

У навчальному посібнику розкрито особливості психології бізнесу, визначено його зміст, структуру та психологічні компоненти, місце і роль психологічної підготовки та готовності у професійному становленні психологів, психологічні аспекти ефективної бізнес-діяльності. Здійснено, зокрема, психологічний аналіз управління, розглянуто психологічні проблеми особистості в бізнесі, розкрито комунікативні процеси в діяльності бізнесмена, представлено психологічні особливості успішної бізнес-діяльності, включено персонал-технології у психології бізнесу, які можна викорис-товувати у різних управлінських ситуаціях, подано психологічні основи успішних продажів. Описа-но також особливості психологічної допомоги суб’єктам бізнесу. Надано загальну характеристику та висвітлено психологічну культуру й етику бізнесу. Призначено для здобувачів вищої освіти спеціальності 053 «Психологія». Навчальний посіб-ник «Психологія бізнесу» буде вагомим помічником для тих, хто прагне оволодіти основами психоло-гічних знань у напрямі сфери бізнесу, практично пізнати себе та інших, застосувати певні психологіч-ні методики, знати правила ведення ділової бесіди й особливості комунікації та поведінки в різнома-нітних ситуаціях. Посібник призначений для використання в роботі бізнесменів і підприємців, а також буде корисним для викладачів закладів вищої освіти, студентів-випускників, психологів, соціологів, учителів загальноосвітніх закладів, ліцеїв, коледжів, керівників усіх рівнів, які працюють з людьми, а також для тих, хто цікавиться проблемами побудови професійної траєкторії особистості.

Опис

Ключові слова

психологія бізнесу, психологічна підготовка, комукативні процеси, кафедра професійної освіти

Бібліографічний опис

Калениченко Р. А. Психологія бізнесу : навч. посібник / Р. А. Калениченко [та ін.] ; Держ. податк. ун-т, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Ірпінь : ДПУ, 2023. – 269 с. - Бібліогр. в кінці розд.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced