Напрямки синергетичної поведінки у моделюванні

Ескіз недоступний
Дата
2002
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В межах цієї концепції запропонований імпедансний метод дослідження вібраційних систем, що базується на безперервності загального потоку енергії при взаємодії частин системи. Розширена структура декомпозиції вібраційної системи шляхом відокремлення моделей вібраційних процесів та дослідженні різні випадки зв'язності вібраційного процесу. Запропоновано принцип відокремлення моделей, що полягає у визнанні можливості редукції причин появи вібраційних процесів до локальних властивостей вібраційного поля.
Опис
Ключові слова
моделювання, розрахунок вібраційних систем, інноваційні системи, кафедра машин і обладнання технологічних процесів
Бібліографічний опис
Яковенко В. Б. Напрямки синергетичної поведінки у моделюванні / В. Б. Яковенко // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ, 2002. - №13. - С. 20-21. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання