Методи, моделі та засоби створення інтелектуальних інформаційних систем в будівництві на основі розвитку концепції "Конфігураторів"

Ескіз

Дата

2015

Автори

Васильєв, Олександр Олександрович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Дисертація присвячена розробці методів, моделей і засобів створення інтелектуальних інформаційних систем в будівництві на базі концепції конфігуратора запропонованої автором архітектури, ядром якого є мова програмування і моделювання будівельних технологій АІМО (Абстрактна інформаційна модель об’єкта). Створена математична модель перетворення даних в ієрархічну структуру і віртуальна машина як система імітаційного моделювання з оптимізацією за множиною критеріїв. Отримав розвиток метод об’єктно-орієнтованого програмування для формування ієрархічної структури даних і процес інстанціювання. Вдосконалено аналіз і оцінка проектних рішень, оптимізація функції імітаційного моделювання та система обліку ризиків. Результати застосовані в експериментальному прогр амному продукті вирішення задач підготовки будівництва.

Опис

Ключові слова

інформаційна система, конфігуратор, аналітична система модельної конфігурації, інформаційна модель об’єкта, мова програмування і моделювання, віртуальна машина

Бібліографічний опис

Васильєв О. О. Методи, моделі та засоби створення інтелектуальних інформаційних систем в будівництві на основі розвитку концепції "Конфігураторів" : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Васильєв Олександр Олександрович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : КНУБА, 2015. - 26 с. - Бібліогр. : с. 20 - 23

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset