Вибір форми і розрахунок об’єму сезонного теплоакумулятора

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Однією з технологій накопичення теплової енергії в теплий період року, її збері¬гання та подальшого використання в опалювальний період, є створення сезонних акумуля¬торів теплоти. Як джерело теплоти в теплий період року для зарядки сезонного тепло¬акумулятора найчастіше використовують систему сонячних колекторів. Для таких си¬стем (сонячні колектори + сезонний теплоакумулятор) доцільно використовувати органі-зовані сезонні теплоакумулятори, які розраховані на визначену кількість теплоти. В стат¬ті проводиться порівняння впливу розміщення теплоакумулятора на вибір ефективної його форми. Викладена методика розрахунку об’єму теплоакумулятора з урахуванням роботи системи сонячних колекторів впродовж року. Розглядається вплив роботи цілорічної си¬стеми сонячних колекторів на зменшення об’єму теплоакумулятора. Виконана побудова графіка подобового теплового навантаження на системи опалення на ГВП + надходження тепла від системи сонячних колекторів.
Опис
Ключові слова
бетонний теплоакумулятор, комбінований теплоакумулятор, сезонний теплоакумулятор, форма сезонного теплоакумулятора, розрахунок об’єму сезонного тепло акумулятора, кафедра теплогазопостачання та вентиляції
Бібліографічний опис
Любарець О. П. Вибір форми і розрахунок об’єму сезонного теплоакумулятора / О. П. Любарець, А. С. Москвітіна // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. Е. С. Малкін. – Київ : КНУБА, 2016. – Вип. 20. – С. 24 – 38. – Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання