Вип. 20

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/97

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 8 з 8
 • Документ
  Численное исследование аэродинамических процессов в топке водотрубного парового котла при различных эксплуатационных режимах
  (КНУБА, 2016) Редько, А. А.; Давиденко, А. В.; Павловский, С. В.; Куликова, Н. В.; Редько, П. А.
  Приведены результаты численного исследования аэродинамики топки водотрубного парового котла ДЕ-10/14. В котле размещена вихревая газомазутная горелка ГМГ-7 производительностью 718 м3/ч по природному газу. Выполнены расчёты полей распределения температуры топочных газов, плотности теплового потока на экранные трубчатые поверхности, скорости и давления газов в топочном объёме. Показано влияние аэродинамических процессов на теплообмен в топке котла при различных эксплуатационных режимах (номинальной мощности, 50% и 15% паропроизводительности).
 • Документ
  Условия эффективной работы теплонасосной системы теплоснабжения на основе энергии холодной воды и вентиляционного воздуха
  (КНУБА, 2016) Петраш, В. Д.; Высоцкая, М. В.
  На основе результатов аналитического исследования установлена модифицированная зависимость действительного коэффициента преобразования, которая является обобщённым критерием для оценки влияния исходных параметров и режимных условий работы на эффективность работы предложенной теплонасосной системы теплоснабжения.
 • Документ
  Calculation of Air Exchange to Reduce CO2 by Periodic Ventilation of Cattle Buildings
  (КНУБА, 2016) Fediai, B. M.; Guzyk, D. V.
  The outdoor cattle keeping permits changing the air exchange intensity to prevent hazards during the day. It is important to organize such air exchange during the outdoor run which would provide the required air quality, including the CO2 concentration in the internal airspace by the moment of the cattle’s return to the stalls. The analytical solution of the problem of determining the changes in the average airspace CO2 concentration for a certain period of time at predetermined air exchange intensity is considered in the article.
 • Документ
  Exergoeconomic Analysis of Air Cooling Systems
  (КНУБА, 2016) Zadoyanny, O. V.; Yevdokimenko, Y. M.
  Abstract. In this study exergoeconomic analysis is realized when selecting the most economical energy-saving air cooling system. Calculations exergy efficiency, exergetic streaming charts and diagrams exergy cost are given.
 • Документ
  Вибір форми і розрахунок об’єму сезонного теплоакумулятора
  (КНУБА, 2016) Любарець, О. П.; Москвітіна, А. С.
  Однією з технологій накопичення теплової енергії в теплий період року, її збері¬гання та подальшого використання в опалювальний період, є створення сезонних акумуля¬торів теплоти. Як джерело теплоти в теплий період року для зарядки сезонного тепло¬акумулятора найчастіше використовують систему сонячних колекторів. Для таких си¬стем (сонячні колектори + сезонний теплоакумулятор) доцільно використовувати органі-зовані сезонні теплоакумулятори, які розраховані на визначену кількість теплоти. В стат¬ті проводиться порівняння впливу розміщення теплоакумулятора на вибір ефективної його форми. Викладена методика розрахунку об’єму теплоакумулятора з урахуванням роботи системи сонячних колекторів впродовж року. Розглядається вплив роботи цілорічної си¬стеми сонячних колекторів на зменшення об’єму теплоакумулятора. Виконана побудова графіка подобового теплового навантаження на системи опалення на ГВП + надходження тепла від системи сонячних колекторів.
 • Документ
  Розрахунки енергетичної та ексергетичної ефективності систем гарячого водопостачання об’єктів житлово-комунального сектора
  (КНУБА, 2016) Малкін, Е. С.; Журавська, Н. Є.
  Наведена методика та приклади енергетичної та ексергетичної ефективності систем гарячого водопостачання. Проведений на основі розробленої методики термодинамічний аналіз підтвердив результати попередніх досліджень і показав, що в запропонованих системах досягається підвищення енергетичного ККД у 3,5…9 разів, ексергетичного ККД для промислових підприємств – у 3…6 разів, а ексергетичного ККД для житлово-комунального сектору – в 4…20 разів. Особливо ефективними є індивідуальні холодильно-теплонасосні системи, які забезпечують збільшення енергетичного ККД у 20…60 разів, ексергетичного – в 6…60.
 • Документ
  Аналітичні дослідження енергетичної ефективності природної вентиляції
  (КНУБА, 2016) Мілейковський, В. О.; Клименко, Г. М.
  У зв’язку з дорожчанням усіх видів енергії актуальною є проблема підвищення енергоефективності в будівництві. Визначення ефективності використання енергії в системах природної вентиляції з гравітаційною спонукою дозволяє більш повно оцінити енергоефективність забезпечення мікроклімату будівель, обладнаних такими системами, які широко застосовувалися та використовуються на сьогодні у пост-соціалістичних країнах. Прийнята узагальнена фізична модель роботи природної вентиляції з гравітаційною спонукою. Повітря отримує теплову енергію від систем забезпечення мікроклімату, обладнання й освітлення, що споживають невідновлювану енергію, а також від людей, тварин тощо. Частина цієї енергії втрачається через огороджувальні конструкції, а інша є джерелом енергії для природної вентиляції. Частка цієї енергії корисно витрачається на переміщення повітря, а інша частка призводить до теплового забруднення атмосфери. Визначено, що коефіцієнт ефективності систем природної вентиляції з гравітаційною спонукою для висоти H=1…100 м дорівнює 0,000034…0,0034. Зроблено висновок про незначну енергоефективність природної вентиляції з гравітаційною спонукою та про необхідність модернізації таких систем з використанням механічної спонуки й теплоутилізації. Тому для гарячих цехів, для яких механічна вентиляція неможлива, слід шукати шляхи більш ефективного використання теплонадлишків.
 • Документ
  Оцінка енергоспоживання систем вентиляції та кондиціонування повітря
  (КНУБА, 2016) Кордюков, М. І.
  Вимоги до сучасних систем кондиціонування повітря обов'язково передбачають розрахунок споживання ними енергії за весь теплий період. Виробники обладнання дають характеристику SEER, яка є індикативної величиною і не відображає фактичні витрати енергії системою кондиціонування повітря будівлі. Реальний розрахунок ускладнюється багатоваріантністю вихідних даних: змінна температура зовнішнього повітря і відносна вологість, тип системи кондиціонування повітря, тип системи вентиляції. Запропонований підхід до оцінки енергоспоживання дозволяє врахувати всі ці фактори й отримати об'єктивні показники енергоспоживання для порівняння різних варіантів вентиляції та кондиціонування повітря.