Енергоефективна переробка промислових стічних вод

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Колодько, Антон Олександрович
Самченко, Дмитро Миколайович
Кочетов, Геннадій Михайлович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розроблено процес комплексної очистки стічних вод гальванічних виробництв від важких металів методом феритизації. Досліджено фазовий склад отриманих осадів. Показана економічна доцільність застосування електромагнітного імпульсного способу активації розчину для ініціювання процесу феритизації.
Опис
Ключові слова
кафедра водопостачання та водовідведення, очистка води, феритизація, енергоефективність, електромагнітні імпульси, очистка воды, ферритизация, энергоэффективность, электромагнитные импульсы, wastewater treatment, ferritization, energoefficienc, electromagnetic pulse
Бібліографічний опис
Колодько А. О. Енергоефективна переробка промислових стічних вод / А. О. Колодько, Д. М. Самченко, Г. М. Кочетов // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 9. - С. 110 - 114. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання