Формування методичного підгрунтя інвестиційного контролінгу на платформі ВІМ-технологій: сучасна практика містобудівних інновацій

Ескіз

Дата

2019

Автори

Чернишев, Д. О.
Дружинін, М. А.
Малихіна, О. М.
Предун, К. М.
Петруха, С. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто сучасну практику містобудівних інновацій, засновану на принципах біосферної сумісності. Проаналізовано проектне рішення забезпечення організаційно-технологічної надійності будівництва з позиції можливості реалізації функцій біосферосумісного міста і впровадження інноваційних конструктивних та архітектурно-планувальних рішень. Стосовно будівельного проекту дано формалізацію методики розрахунку показників біотехносфери міст і поселень, визначено кількісні показники реалізації функцій міста. Отримані результати чисельного аналізу реалізації функцій міста дозволяють спрогнозувати розвиток міської території, оцінити комфортність і безпеку міського середовища з позиції біосферної сумісності будівельних об'єктів. У разі недостатнього врахування законів взаємодії між суспільством і природою містобудування супроводжується значним негативним (антропогенним і техногенним) впливом на природне середовище, що загрожує катастрофічними наслідками для біосфери і людини. За результатами аналізу робиться висновок про принципову необхідність прийняття нової містобудівної політики і впровадження біосферосумісних технологій при будівництві та реконструкції міських споруд.

Опис

Ключові слова

кафедра водопостачання та водовідведення, кафедра менеджменту в будівництві, кафедра теплогазопостачання та вентиляції, організаційно-технологічна надійність будівництва, біосферосумісность у будівництві, будівельний проект

Бібліографічний опис

Формування методичного підгрунтя інвестиційного контролінгу на платформі ВІМ-технологій: сучасна практика містобудівних інновацій / Д. О. Чернишев, М. А. Дружинін, О. М. Малихіна [та ін.] // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. В. Товбич. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 55. - С. 243 - 260. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset