Сучасні вимоги до підготовки майбутніх архітекторів

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті визначено види діяльності архітекторів та можливості застосування комп'ютерних засобів в архітектурно-будівельній галузі. На основі аналізу змісту практичної діяльності архітекторів, визначено сукупність вимог до підготовки майбутніх фахівців в університеті.
Опис
Ключові слова
кафедра дизайну архітектурного середовища, підготовка архітекторів, вимоги, комп'ютерні засоби, архітектурна діяльність
Бібліографічний опис
Бірілло І. В. Сучасні вимоги до підготовки майбутніх архітекторів / І. В. Бірілло // Сучасні вимоги до підготовки майбутніх архітекторів : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 40. - С. 349-356. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання