Результати маркетингових досліджень продажів ГКП Кнауф в торгівельній мережі "Епіцентр-К"

Ескіз

Дата

2012

Автори

Захарченко, Петро Володимирович
Гавриш, Олександр Михайлович
Атарі-Колумб, Б. Ю.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Товариство "Знання" України

Анотація

In the article the results of marketing researches of development of dry building are resulted in Ukraine on the example of retail business the fl ags of Knauf in the network of build supermarkets “Epicentr К». The special attention is spared specifi c point-of-sale aspects, namely: to warehousing, marking, letup of products, price policy and work with users. В статті наведені результати маркетингових досліджень розвитку сухого будівництва в Україні на прикладі роздрібної торгівлі плитами Кнауф в мережі будівельних супермаркетів «Епіцентр К». Особливу увагу приділено специфічним торговельним аспектам, а саме: складуванню, маркуванню, викладці продукції, ціновій політиці та роботі зі споживачами.

Опис

Ключові слова

кафедра товарознавства та комерційної діяльності в будівництві, німецька фірма Кнауф, сухі методи будівництва, компанія «Епіцентр К»

Бібліографічний опис

Захарченко П. В. Результати маркетингових досліджень продажів ГКП Кнауф в торгівельній мережі "Епіцентр-К" / П. В. Захарченко, О. М. Гариш, Б. Ю. Атарі-Колумб / Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка : наук.-техн. зб. // Державне підприємство "НДІБМВ" ; гол. ред. Ю. М. Червяков. – Київ : Знання, 2012. - Вип. 44. - С. 133 - 138. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset