Вип. 44

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/70

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
 • Документ
  Модифікована композиційна гіпсовміщуюча в’яжуча речовина та розчини на її основі
  (Товариство "Знання" України, 2012) Червенко, Євгеній Миколайович
  In the article the questions of the design features of the modifi ed composite gypsum-containing binder. The effect on strength and water resistance ratio of the components of artifi cial stone cement. The possibility of an effective fi lling of the modifi ed composite gypsum- containing binders of different characteristics of aggregates. The possibility of obtaining high-mortar mixes. В статті розглянуто питання про особливості проектування складу модифікованої композиційної гіпсовміщуючої в’яжучої речовини. Проведено аналіз впливу на міцність та водостійкість штучного каменю співвідношення компонентів в’яжучої речовини. Досліджено можливість ефективного наповнення модифікованої композиційної гіпсовміщуючої в’яжучої речовини різними за характеристиками заповнювачами. Встановлено можливість отримання високотехнологічних розчинових сумішей.
 • Документ
  Плитні матеріали на ринку сухого будівництва України
  (Товариство "Знання" України, 2012) Калугіна, О. М.
  As part of the system for the study of aspects of the market for dry construction materials carried out market research range of gypsum board materials. Due to the nature of drywall were examined trends in the market of construction materials for home construction and market materials for decoration В рамках системної роботи по вивченню аспектів розвитку ринку матеріалів для сухого будівництва проведено маркетингове дослідження асортименту гіпсових плитних матеріалів. У зв’язку з особливостями застосування гіпсокартону були розглянуті тенденції розвитку ринку конструкційних матеріалів для внутрішнього облаштування і ринку матеріалів для обробки приміщень
 • Документ
  Результати маркетингових досліджень продажів ГКП Кнауф в торгівельній мережі "Епіцентр-К"
  (Товариство "Знання" України, 2012) Захарченко, Петро Володимирович; Гавриш, Олександр Михайлович; Атарі-Колумб, Б. Ю.
  In the article the results of marketing researches of development of dry building are resulted in Ukraine on the example of retail business the fl ags of Knauf in the network of build supermarkets “Epicentr К». The special attention is spared specifi c point-of-sale aspects, namely: to warehousing, marking, letup of products, price policy and work with users. В статті наведені результати маркетингових досліджень розвитку сухого будівництва в Україні на прикладі роздрібної торгівлі плитами Кнауф в мережі будівельних супермаркетів «Епіцентр К». Особливу увагу приділено специфічним торговельним аспектам, а саме: складуванню, маркуванню, викладці продукції, ціновій політиці та роботі зі споживачами.
 • Документ
  Вплив комплексних модифікуючих добавок на реологічні властивості штукатурних розчинів з гіпсовміщуючої речовини для оздоблення приміщень з підвищеною вологістю
  (Товариство "Знання" України, 2012) Гасан, Юрій Гусейнович; Кириленко, Д. А.
  Resulted results of researches of containing gypsum of clout mixtures for fi nishing of facades and optimum composition of mixture is offered. Наведені деякі результати досліджень гіпсовміщуючих штукатурних сумішей для оздоблення фасадів та запропоновано оптимальний склад суміші.
 • Документ
  Захист деревини лужними алюмосилікатними композиціями від дії атмосферних та вогневих чинників
  (Тов-во "Знання" України, 2012) Гузій, Сергій Григорович; Кривенко, Павло Васильович; Кравченко, А. В.
  У статті наведені дані щодо захисту деревини від займистості. Показано, що вогнеобробка деревини лужними алюмосилікатними композиціями, модифікованих сумішшю поліоксіетилену з Agocel S2000 і Walocel MT 400 PFV, в зазначений термін витримки (180 діб) не займаються (експозиція полум’я 120 сек, температура полум’я – 1300оС) і характеризуються мінімальною критеріальною швидкістю займання 0,0032 кг/секЧм2, яка в 2,3 рази менше швидкості займання незахищеної деревини. The paper presents data on the protection of wood against fi re. It is shown that alkali aluminosilicate compositions modifi ed with a mixture of polyoxyethylene Agocel S2000 and Walocel MT 400 PFV fl ame treatment wood (180 days), a distinguished term exposure is not fl ammable (fl ame exposure - 120 seconds, the temperature of the fl ame - 1300°C) and are characterized by the criterion of minimum rate of fi re, 0.0032 kg/s·m2, which is 2.3 times lower than the rate of fi re exposed timber.
 • Документ
  Покращення експлуатаційних властивостей бетонних споруд за рахунок використання гідроізоляційних матеріалів
  (Товариство "Знання" України, 2012) Пушкарьова, Катерина Костянтинівна; Суханевич, Марина Володимирівна; Марцих, А. С.; Бондар, К. В.
  В статті приведенні результати ефективності використання в’яжучої композиції (ПЦ ІІ/Б-Ш-400), що містить до 30 % доменного гранульованого шлаку, добавку природного цеоліту та комплексні добавки електролітів, для отримання гідроізоляційних покриттів проникної дії. In article results of binder composition CEM II, containing to 30% of domain granulated slag, natural zeolite additive and complex additives of electrolytes use effi ciency, for reception of penetration action waterproofi ng coverings are resulted.