Метод дослідження розвитку композиції міського розпланування у просторі та часі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Дідіченко, М. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Обґрунтовано порівняльний аналітично-графічний метод дослідження розвитку просторово-часової композиції міського розпланування, що розділено на 9 етапів, які забезпечують всебічний аналіз композиційних особливостей міста та надають структуроване підґрунтя для надання рекомендацій щодо прогнозування характеру подальшого містобудівного розвитку. Ефективність методу проілюстрована на аналізі розвитку композиції розпланування м. Відень, Австрія.
Опис
Ключові слова
кафедра дизайну архітектурного середовища, метод дослідження, просторово-часова композиція, розвиток, історичне міське середовище, метод исследования, пространственно-временная композиция, развитие, историческая городская среда, research method, spaciotemporal composition, development, historical city environmen
Бібліографічний опис
Дідіченко М. О. Метод дослідження розвитку композиції міського розпланування у просторі та часі / М. О. Дідіченко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 65. – С. 158-165. - Бібліогр : 8 назв.
Зібрання