Енергоінформаційні особливості архітектурних форм

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Негай, Г. А.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
у статті висунута і обґрунтована гіпотеза біоенергетичної природи дії на емоційну сферу людини архітектурної форми. Йдеться про те, що не тільки інформаційна узгодженість співвідношень розмірної структури архітектурних форм об‘єктів архітектури створює психологічний комфорт сприйняття, а й енергетичні поля, створені випромінюванням архітектурних форм. Новий погляд на інформативно-емоційний потенціал архітектурної форми буде корисним проектувальникам у сьогоденних умовах, які дбають про формування гармонійних проектних рішень
Опис
Ключові слова
еніологія, інформація, енергетичні випромінювання, інтерференція, епюра енергетичного поля
Бібліографічний опис
Негай Г. А. Енергоінформаційні особливості архітектурних форм / Г. А. Негай // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 37. - С. 50-58. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання