Аналіз змішаних скінченних елементів стосовно задач пружнопластичного деформування та механіки руйнування

Ескіз

Дата

2012

Автори

Кобельський, С. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В рамках змішаної проекційно-сіткової схеми МСЕ запропоновані нові тривимірні скінченні елементи для розв’язання просторових задач теорії пружності. Побудована змішана апроксимація полів переміщень-деформацій-напружень, отримані вирази для коефіцієнтів розв’язуючих матриць. Проведений порівняльний аналіз запропонованих елементів за результатами розв’язку ряду модельних задач.

Опис

Ключові слова

тривимірні скінченні елементи, змішана апроксимація полів переміщень-деформацій-напружень, теорія пружності, пружно-пластичне деформування

Бібліографічний опис

Кобельський С. В. Аналіз змішаних скінченних елементів стосовно задач пружнопластичного деформування та механіки руйнування / С. В. Кобельський // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 89. - С. 131-142. - Бібліогр. : 11 назв

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced