Міфо-топонімічний потенціал як фактор формування громадських просторів

Ескіз

Дата

2020

Автори

Арзілі, Г. Ю.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Міфо-топонімічний потенціал, визначаючи цінність матеріальної і духовної культури місця, позначений важливим культурним фактором формування громадських просторів, що відіграє визначальну роль у виборі функціонального зонування використання території, а також і у виборі засобів архітектурно-художнього вирішення громадських просторів.

Опис

Ключові слова

міське середовище, громадський простір, генетична пам'ять етносу, «Genius loci» (дух місця), міф, міфо-топонімічний потенціал, городская среда, общественное пространство, генетическая память этноса, «Genius loci» (дух места), миф, мифо-топонимический потенциал, urban environment, public space, genetic memory of an ethnos, “Genius loci” (spirit of a place), myth, mytho-toponymic potential

Бібліографічний опис

Арзілі Г. Ю. Міфо-топонімічний потенціал як фактор формування громадських просторів / Г. Ю. Арзілі // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осетрін. – К., КНУБА, 2020. – Вип. 73. – С. 8-20. - Бібліогр. : 27 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset