Модель взаємодії забруднення з водною техногенно навантаженою екосистемою

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Автори
Азаров С. І.
Харламова О. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України
Анотація
Наукові дослідження присвячені розвитку теорії функціональної стійкості екосистем як стійкості функціонала екологічної безпеки. Запропоновано концептуальні (система поглядів забезпечення функціональної стійкості екосистеми) та теоретичні (ідея всебічно досліджується за допомогою науково-обґрунтованих підходів, методів, методик, алгоритмів і математичних моделей) основи теорії функціональної стійкості екосистем. Розглядаються теоретичні засади стійкого розвитку техногенно навантажених екосистем в умовах синергізму складових екологічної небезпеки різного генезису. На прикладі моделі взаємодії забруднення водноїекосистеми досліджується її стійкість. Процеси описуються рівняннями типу Лотки – Вольтерри. При цьому використовується модифікація першого методу Ляпунова, що призначена для дослідження стійкості водних екосистем неавтономних диференціальних рівнянь. Для цього побудовано сімейство лінійних операторів і по знаках їх логарифмічних норм визначається стійкість систем диференційних рівнянь. Були отримані критерії стійкості і асимптотичної стійкості по Ляпунову нерухомих точок в моделі взаємодії забруднення з водною екосистемою. Запропонований метод може бути використаний при дослідженні широкого класу інших екосистем
Опис
Ключові слова
екосистема, екологічна безпека, техногенне навантаження, динамічний процес, стабільність, рівняння Лотки – Вольтерри, модель, синергізм, ecosystem, synergism, model, Volterra tray equation, stability, dynamic process, technogenic load, ecological safety
Бібліографічний опис
Азаров С. І., Харламова О. В. Модель взаємодії забруднення з водною техногенно навантаженою екосистемою / С. І. Азаров, О. В. Харламова // Екологічна безпека та природокористування / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Ін-т телекомунікацій і глоб. інформ. простору; гол. ред. О.М.Трофимчук. – Київ, 2020. - Вип. 34 (2). -. С. 72 - 80. - Бібліогр. : 15 назв.
Зібрання