Коливання сферичної оболонки в центральному силовому полі

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Отримані співвідношення, які описують коливання безмоментної сферичної оболонки, що рухається за круговою траєкторією в центральному силовому полі.
Опис
Ключові слова
гравітаційне навантаження, стаціонарний рух, центр масс, вільні коливання, кафедра основ інформатики
Бібліографічний опис
Лізунов П. П. Коливання сферичної оболонки в центральному силовому полі / П. П. Лізунов // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2014. – Вип. 93. – С. 37 - 42. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання