Коливання сферичної оболонки в центральному силовому полі

Ескіз

Дата

2014

Автори

Лізунов, П. П.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Отримані співвідношення, які описують коливання безмоментної сферичної оболонки, що рухається за круговою траєкторією в центральному силовому полі.

Опис

Ключові слова

гравітаційне навантаження, стаціонарний рух, центр масс, вільні коливання, кафедра основ інформатики

Бібліографічний опис

Лізунов П. П. Коливання сферичної оболонки в центральному силовому полі / П. П. Лізунов // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2014. – Вип. 93. – С. 37 - 42. - Бібліогр. : 3 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset