Огляд співвідношень континуальної механіки руйнування для опису процесів повзучості і втоми

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проведено огляд рівнянь накопичення пошкодженості, наведено загальні алгоритми підсумовування пошкодженості і вирази для визначення ресурсу при втомі, повзучості, а також при їх одночасному виникненні.
Опис
Ключові слова
кафедра будівельної механіки, механіка континуального руйнування, процеси повзучості і втоми
Бібліографічний опис
Пискунов С. О. Огляд співвідношень континуальної механіки руйнування для опису процесів повзучості і втоми / С. О. Пискунов, О. І. Гуляр, С. В. Мицюк // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т. буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 91. – С. 29 – 38. – Бібліогр. : 17 назв.
Зібрання